Overseas Trademark Registration and Patent Registration

Yurtdışı Patent Tescili

Türk Patent Enstitüsünden alınan bir patent, faydalı model buluşunuzu yalnızca Türkiye sınırları içerisinde korumaktadır. Koruma talep edilen diğer ülkeler için ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu noktada alınacak iki yol vardır;

Bireysel başvuru:
Koruma talep edilen ülkelerin kendi ofisleri nezdinde tek tek bireysel başvuru dosyalanması ve patent işlemlerinin her bir ülke için, ilgili ülkenin mevzuatı çerçevesinde ayrı ayrı yürütülmesi.

Topluluk başvurusu:
Türkiye’ nin de üye olduğu Uluslararası ya da Bölgesel antlaşma ve sözleşmelerden yararlanılabilir. Bu antlaşmaların amacı başvuru işlemlerinin bir kısmını ya da tamamını birliğin üye olduğu ofis nezdinde yürüterek maliyetlerin azaltılmasıdır.

  • Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)
  • Avrupa Patent Sözleşmesi (EP)
  • Avrasya Patenti Sözleşmesi (EURASIAN)
  • Afrika Bölgesi Fikri Haklar Örgütü (ARIPO)
  • Körfez İşbirliği Antlaşması (GCC)
  • Afrika Firki Haklar Örgütü (OAPI)

Bireysel başvuru ya da topluluk başvurusu, her ikisi de doğrudan yapılabileceği gibi, TPE nezdinde dosyalanan başvurunuzun rüçhan hakkına dayanarak yapılması da mümkündür. Başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde rüçhanlı başvuru dosyalanması mümkündür. Daha detaylı bilgi rüçhan hakkı başlığı altında verilmektedir.

Topluluk başvurularının amacı tek bir ofis nezdinde yürütülen işlemler ile üye ülkelerde geçerli bir patent koruması sağlanmasıdır. Böylece, daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle bir patent koruması elde etmek mümkündür.

İstek Patent, deneyimli kadrosu ve yurtdışındaki çözüm ortağı vekil firmaları ile yurtdışı başvurularınıza yönelik olarak hizmet sunmaktadır.

 

Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)

Türkiye’nin 01 Ocak 1996 tarihinde taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşmasının (Patent CooperationTreaty) 03 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla Suudi Arabistan’ın da üye olması ile,148 üye ülkesi bulunmaktadır.PCT sistemi temel olarak; 1. Uluslararası süreç ve 2. Ulusal süreç olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.

1. Uluslararası süreç:

PCT başvurusu yetkili ofisi olan WIPO (World IntellectualProperty Office) nezdinde başvurunun yapılması ve araştırma ve ön inceleme (zorunlu değildir) işlemlerinin yürütülmesidir.

2. Ulusal süreç:

Ulusal süreç, başvuru tarihi veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 30 aylık süre bitiminden önce arzu edilen üye ülkelerde, ulusal faza geçilmesi başlamakta ve tescile bağlanıncaya kadar işlemler o ülkenin yasasına göre yürütülmektedir.

 

Avrupa Patent Anlaşması (EPC)

Avrupa Patent Anlaşması (European Patent Convention – EPC), 5 Ekim 1973 tarihinde imzalanmış ve 7 Ekim 1977 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Avrupa patentlerin tescil edilmesine ilişkin bir topluluk başvurusu niteliğindedir.

Avrupa Patent Anlaşmasının amacı, Avrupa ülkeleri arasında buluşların korunması konusunda amacına yönelik işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin tamamında geçerli bir patent verilmesi sisteminin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak olan bir patent hukukunun oluşturulmasıdır. Avrupa Patent başvurusu ile tek bir başvuru ile sözleşmeye üye ülkelerin tamamında geçerli bir patent koruması sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece, daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle bir patent koruması elde etmek mümkündür.

Birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak isteyen, buluş sahipleri Türkiye’nin de 01 Kasım 2000 tarihinde taraf olduğu 38 üye ülkesi bulunan Avrupa Patent Teşkilatı (European Patent Organisation) kapsamında 38 ülkenin tamamında veya seçecekleri ülkelerde patentlerini koruma altına alabilirler. Avrupa patenti başvurusu ile ilgili tüm işlemler (şekli inceleme, araştırma, yayın, inceleme, tescil kararı ve itiraz) Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülmektedir.

Başvuruya patent verilmesi kararının ilanından itibaren Avrupa patentinin bir üye ülkede geçerli olabilmesi için, patent fasikülünün o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin belirlediği süre içinde, ilgili harçları da ödenerek, üye ülkenin ilgili resmi kurumuna verilmesi gerekmektedir.

EP sistemi temel olarak; 1. Uluslararası süreç ve 2. Ulusal süreç olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.

 

1.1. Avrupa Patent başvuru süreci:

Başvurunun dünya çapında yenilik içerip içermediği, Avrupa Patent Ofisi tarafından araştırılarak bir rapor halinde başvuru sahibine iletilmektedir. Araştırma raporu buluşun değerine ait açıklamayı içermez, ancak patent başvurusunun istemleriyle ilgili tekniğin bilinen durumuna ait dokümanların listesini içerir ve yenilik ve buluş basamağı soruları ile ilgili olarak, alıntıların muhtemel ilgilerinin kanıtlarını veriri. Bu doğrultuda başvurunun hak taleplerini değiştirmek ya da sınırlandırmak veyahut başvurudan vazgeçmek suretiyle hareket etmek mümkündür.

Araştırma raporunun alınmasının ardından inceleme talebi yapılması zorunlu bir basamaktır. İnceleme buluşun patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, saniyeye uygulanabilirlik, tekniğin bilinen durumunun aşılması) açısından incelenmesidir. İnceleme raporu olumlu ise başvurunuz tescil edilir ve başvuru süreci tamamlanır.

1.2. Ulusal süreç:

Ulusal süreç, başvurunun Avrupa Patent Ofisi nezdinde onaylanmasından itibaren başlar ve onay tarihinden itibaren 3 ay içerisinde seçilen üye ülkeler nezdinde başvurunun ilgili ülkenin diline tercümelerinin dosyalanması gerekmektedir. Söz konusu ülkelerde başvurunun belgelerinin alınması ilgili ülkeye bağlı olarak takriben 6 ay -1 yıl sürmektedir.

Bu aşamada, başvuru yapılan ülkelerde yerleşik bulunan bir vekil, işlemlerin takip edilebilmesi amacıyla tayin edilir ve müracaat safahatı ortak bir proje şeklinde yürütülür.

Avrasya Patenti Sözleşmesi (EURASIAN)

12 Ağustos 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Patent sistemine benzer bir sistemi vardır. Üye ülkeleri; Türkmenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Ermenistan’dır.

 

Afrika Bölgesi Fikri Haklar Örgütü (ARIPO)

Avrupa ve Avrasya patentlerine benzer bir yapıya sahiptir. Tek bir ofis nezdinde işlemler yürütülerek üye ülkeler nezdinde ulusal faza geçilmektedir. Üye ülkeleri Botsvana, Gambiya, Gana, Kenya, Lesoto, Malawi, Mozambik, Namibya, Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Uganda, Zambiya, Liberya, Ruanda ve Zimbabve’ dir.

 

Körfez İşbirliği Antlaşması (GCC)

Avrupa ve Avrasya patentlerine benzer bir yapıya sahiptir. Tek bir ofis nezdinde işlemler yürütülerek üye ülkeler nezdinde ulusal faza geçilmektedir. Üye ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Umman, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ dir. Talep edildiğinde bu ülkelerde bireysel başvuru da dosyalanabilmektedir.

 

Afrika Firki Haklar Örgütü (OAPI)

Üye ülkeleri Benin Cumhuriyet, Çad, Burkina Faso, Fildişi sahilleri, Gabon, Gine Bisau, Gine, Ekvator Ginesi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Togo, Kongo, Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ dir. OAPI başvurusu ülkelerin tamamını otomatik olarak seçmektedir. Tek tek patent ofislerinin olmaması sebebi ile bu ülkelerde koruma elde etmenin yolu OAPI başvurusu dosyalanması ya da PCT başvurusunun ardından ulusal faza geçilmesidir.

Open chat
Hello
Can we help you?