Hukuk Nedir?

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir.

Marka, patent, tasarım; kısaca sınai ve fikri haklar hususunda oluşabilecek ihtilaflarda hukuki danışmanlık hizmeti veren İstek Patent

Deneyimli avukatları ile açılmış olan marka, patent ve tasarım davalarını üstlenmekte ve gerekli hallerde marka davası ve patent davası açmak suretiyle müşterilerinin menfaatini korumaktadır.

 

Marka Sahibi Hakları

Tescilli bir marka sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin üçüncü kişiler tarafından markasının izinsiz kullanımını önleme yetkisi vardır. Bu önleme hakkı, yayın tarihi itibariyle hüküm kazanır. Marka tescilinden doğan hakların kapsamı 556 Sayılı KHK’ nin 9.maddesinde açıklanmıştır.

 

Patent Sahibi Hakları

Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayınlanan RESMİ PATENT BÜLTENİNDE yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir.

 

Tasarım Sahibi Hakları

554 sayılı KHK’ nin 17. maddesine göre “Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir.

Marka takibi hizmeti de veren İstek Patent, tescilli markanızın 3. Şahıslar tarafından kullanılıp kullanılmadığı takip etmekte, resmi bültende yer alan marka taklitlerine itiraz etmekte ve gerekli bütün hukuki işlemleri sizin adınıza gerçekleştirmektedir.

Uzman hukukçu vekilleri aracılığı ile marka, patent ve tasarım sahiplerinin haklarına tecavüz edildiği durumlarda gerekli davaları açarak müvekkillerine hukuki destek sağlayan İstek Patent, İstanbul, İzmir ve Ankara’ da hizmet vermektedir.

Open chat
Hello
Can we help you?