Patent Priority Rights

Rüçhan hakkı, 20.03.1883 tarihli Paris Anlaşması ile üye ülkelere tanınan bir öncelik hakkıdır. Bu hak kapsamında üye ülkelerden birinde dosyalanan başvuru, başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, ilk başvuru tarihi geçerli olmak üzere, üye ülkelerde de korunabilmektedir. Bunun için başvurunuz ilgili ülkenin diline tercüme edilmesi, ilgili harçlarının ödenmesi ve o ülkenin mevzuatına uygun gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekecektir.

Open chat
Hello
Can we help you?