The Difference between Utility Model Registration and Patent Registration

Faydalı model tescili ile patent tescili arasındaki farklar, koruma süresi, tescil işlemlerinin süresi ve tescil maliyetidir. Kimyasal maddeler, usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünlere faydalı model tescili almak mümkün değildir. Yeni ve teknik gelişmeye açık, endüstriyel alanda kullanılabilecek her türlü ürün ve yardımcı ürünler için hem patent hem de faydalı model tescili yaptırmak mümkündür.

Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar, yani KOBİ’ ler geliştirdikleri yeni ürünler için, kısa sürede alınması ve düşük maliyeti bakımından faydalı model belgesi almayı tercih etmektedirler. Bu nokta da karar tamamen buluş sahibinindir.

 

Faydalı Model Başvurusu

Faydalı model başvurusunda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de, yeni olmayan bir ürüne faydalı model belgesi alınmasıdır. Yeni olmayan ürünler için alınan faydalı model belgeleri, üçüncü kişiler tarafından yeni olmadığı ispatlanmakta ve verilen belgeler mahkeme kararları ile iptal edilmektedir.

 

Faydalı Model Belgesi ile Patent Tescil Farkı

Open chat
Hello
Can we help you?